Oferta

Rzetelna pomoc w trudnych chwilach

Wykonując swoją pracę z poświęceniem i pasją, oferujemy naszym klientom wysoki standard obsługi.

Rozwiązanie Twojego problemu

Wnikliwa identyfikacja potrzeb i problemów umożliwia zarówno stałe, bieżące doradztwo, jak również szybkie i skuteczne rozwiązywanie doraźnych problemów.

Pełnia komfortu i poufności

Kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi oraz zasadą zapewnienia naszym Klientom pełni komfortu i poufności. Łączymy tradycyjne wartości zawodu, z nowoczesnym podejściem. Stosując nowoczesne technologie informatyczne zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa informacji powierzanych nam przez klientów.

Prawo karne

Prawo karne, wykroczeniowe, karne skarbowe – reprezentacja i obrona podmiotów w postępowaniu przygotowawczym, w tym czynnościach organów ścigania, postępowaniu rozpoznawczym, odwoławczym oraz postępowaniu wykonawczym, postępowaniu przed Sądem Najwyższym, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne – reprezentacja podmiotów w sprawach o prawa majątkowe, o naruszenie posiadania, sprawy o rozwód, o separację, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, uregulowanie własności, prawa stanu, uregulowanie treści ksiąg wieczystych, sprawy związane z odpowiedzialnością cywilną, sprawy o prawa do spadku i o dział spadku, o zachowek, sprawy o ochronę dóbr osobistych, ochronę dobrego imienia, prawa niemajątkowe, sprawy z zakresu zobowiązań, sprawy w toku postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności organów egzekucyjnych, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych, doradztwo prawne w zakresie umów, sporządzanie projektów i negocjowanie umów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, m.in. sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, uznanie ojcostwa, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – kompleksowa obsługa spraw wynikających ze stosunków cywilnych, w których obie strony są przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, doradztwo prawne i zastępstwo procesowe.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, w tym sądowoadministracyjne – reprezentacja zainteresowanych stron przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w sprawach z zakresu ich właściwości rzeczowej, reprezentacja stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie wniosków, ponagleń, odwołań oraz skarg, sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych.

Zadzwoń i umów się na spotkanie: tel. 514 77 45 45